TEACHER

TEACHER

Teacher

Tenslotte haal ik data uit mijn eigen lespraktijk. Ik probeer in mijn lespraktijk op het Praedinius steeds de kunstgeschiedenis te integreren in mijn lessen. Nu aan het begin van een nieuw schooljaar ga ik deze “methode” die ik intuïtief heb ontwikkeld analyseren en in kaart brengen. Van het opzetten van de lessen tot het uitvoeren. Dit proces leg ik fotografisch vast in beeld en in woord. In mijn lessen komt mijn onderzoek en kunstenaarschap terug, hoe pas ik het werken met een leermeester toe en wat levert dat op. Ik geef in periode 1 fotografie aan klas4; een cursus van zes weken. Dezelfde cursus heb ik afgelopen schooljaar gegeven, ik ga deze keer de leerlingen actief met een leermeester laten werken en kijken of zo het eindproduct anders en is. Ik onderzoek dit zelf door participerende observatie, en vraag feedback aan de leerlingen door middel van een evaluatieformulier en een gesprek met een deel van de leerlingen. Dit neem ik op en schrijf ik uit